اکسیدان کرم تخصصی وینا

اکسیدان کرم های تخصصی وینا

اکسیدان های تخصصی وینا ( ضدحساسیت)

 باویژگی منحصربه فرد واستثنایی دارای فاکتورNMF

اکسیدان قرمز

مخصوص رنگهای گرم قرمز(شرابی - بلوطی– آلبالویی)

بسته بندی شده درحجم 180 میل

اکسیدان آبی

ضد زردی ونارنجی مو

قابل ترکیب با رنگهای (خاکستری- دودی- طبیعی روشن)

پایه 7 به بالا

بسته بندی شده در 2 حجم 180میل و 1000میل

اکسیدان سبز (گیاهی)

مخصوص رنگهای زیتونی(سریM)

خنثی کننده رنگهای گرم قرمز(شرابی - بلوطی–آلبالویی)

بسته بندی شده در 2 حجم

180میل و1000 میل

توضیحات تخصصی

نظرات