توضیحات تخصصی

فرموله شده توسط شرکت B&T ایتالیا

ترمیم و تقویت کننده موهای خشک ، شکننده و رنگ شده

حاوی عصاره کاکتوس و زیتون برای تقویت و ترمیم فیبرهای مو

افزایش نرمی و حالت پذیری مو و جلوگیری از ایجاد

مو خوره و خردشدن موها هنگام شانه کردن

تولید شده در تیوپ های 200 و ظرف 750 میلی لیتری

نظرات