توضیحات تخصصی

ایجاد کننده لایه محافظ بر روی موها

انعطاف پذیری و حفظ رطوبت موها

حفظ حالت طبیعی و شادابی و ایجاد درخشندگی در موها

تولید شده در 3حجم 150 ، 250 ، 500 میلی لیتری

و دو نوع مگا و ساده

نظرات