توضیحات تخصصی

فرموله شده توسط FIABILA فرانسه

براقیت فوق العاده و پوشش دهی عالی

تولید شده در بیش از 70 رنگ متنوع و زیبا

نظرات