توضیحات تخصصی

حاوی پروتئین گندم هیدرولیزه

با قابلیت چندین بار دکلره پیاپی بدون آسیب دیدگی

فاقد گرد و غبار

حداکثر قدرت روشن کنندگی

تولید شده در دو نوع سفید و آبی

نظرات