توضیحات تخصصی

قدرت چسبندگی فوق العاده بالا

ایجاد کننده یک لایه محافظ قوی بر روی موها

فاقد سنگینی بر روی موها

نظرات