توضیحات تخصصی

فرموله شده توسط شرکت FIABILA فرانسه

تولید شده در بیش از 80 رنگ متنوع زیبا

براقیت فوق العاده و پوشش دهی عالی

نظرات