توضیحات تخصصی

درت چسبندگی فوق العاده بالا

ایجاد کننده لایه محافظ قوی بر روی موها

بدون ایجاد سنگینی بر روی موها

نظرات