توضیحات تخصصی

  • حاوی پروتئین گندم هیدرولیزه
  • فرموله شده توسط شرکت HUWELL ایتالیا
  • با قابلیت چندین بار دکلره پیاپی بدون آسیب دیدگی
  • فاقد گرد و غبار
  • حداکثر قدرت روشن کنندگی
  • تولید شده در دو نوع سفید و آبی
نظرات