توضیحات تخصصی

حاوی پروتئین اصلی حفظ ساختار مو

احیا کننده، مغذی و آبرسان خیلی قوی

فرموله شده توسط B&T ایتالیا

حجم یک لیتر

نظرات