توضیحات تخصصی

حاوی پروتئین گندم هیدرولیزه

فرموله شده توسط شرکت HUWELLایتالیا

حجم 400 گرم

تولید شده در 2 نوع سفید و آبی

نظرات